Steun onze stichting: st. SBG

St. StatenBijbel Getrouwen.

Aanmeldingsformulier

Onze Stichting zet zich in om het Heilige woord Gods te verkondigen daar waar mensen nog nooit van God of zijn woord gehoord hebben, of zijn afgeweken van “de Heilige Schrift”  en om deze mensen te brengen tot dit Heilige onfeilbare Woord Gods de Statenbijbel 1637 uitgave GBS te Leerdam.

Het doel
Het doel is de gezonde leer te leren, de waarheid te preken en dwaalleer met “de Heilige Schrift” te weerleggen, door, naar het principe der Reformatie “Sola Scriptura” , Schrift met Schrift te vergelijken (Hand.17:11) en “dagelijks de Schriften te onderzoeken, of deze dingen zo waren.” Wij geloven dat de tijd nabij is dat er ook in Nederland een honger en dorst is naar de woorden des HEEREN” en helaas is dat reeds bij velen het geval dat zij het woord des HEEREN zoeken, maar niet vinden (Amos 8:11-12).

Kosten
Om een 3 maandelijkse brief met de voortgang van zaken te ontvangen, vragen wij van u per jaar een donatie van € 15,-

Tijdsbeslag
Ondersteuning aan de st. SBG. brengt verder geen verplichtingen met zich mee.
Afmelden
Een Ieder persoon kan zijn of haar deelname beëindigen door het sturen van een e-mail/brief. Er is dus geen enkele sprake van langdurige verplichting.
Hoe deelnemen
U kunt de stichting en haar werk ondersteunen door het onderstaand formulier in te invullen.
Fields marked with an * are required