Preek

Preek 217

1. Votum/Groet

2. de Geloofsbelijdenis van Nicea

3. Schriftlezing “Lukas 11: 1-4”

4. Gebed.

5. De bediening van de Heilige Schrift:  “Gebed”

Door: N.C Verhoef, B.D., M.Th., Ph. D.

6. Dankgebed

7. Zegen