Preek

Preek 214

1. Votum/Groet

2. de geloofsbelijdenis van Nicea

3. Schriftlezing “Spreuken 25:25 ”

4. Gebed.

5. De bediening van de Heilige Schrift:  “Koud Water”

Door: N.C Verhoef, B.D., M.Th., Ph. D.

6. Dankgebed

7. Zegen