Preek

Preek 210

1. Votum/Groet

2. de Apostolische geloofsbelijdenis

3. Schriftlezing “Gal 3:9”

4. Gebed.

5. De bediening van de Heilige Schrift:  “Een gelovig man”

Door: N.C Verhoef, B.D., M.Th., Ph. D.

6. Dankgebed

7. Zegen