Actueel

Waarde luisteraars,

U heeft het afgelopen jaar onder ” internationale radio” de mogelijkheid gekregen om bijbelgelovende prediking en gezonde leer te horen via gratis App of via onze website. Dit is echter vooral in het Duits, met een weinig Nederlands (en Fries). We hebben voor om  hetzelfde op te zetten in geheel Nederlands 24/7 , d.i. vier en twintig uur per dag, zeven dagen per week. Iets dergelijks ziet U bijvoorbeeld op:www.glaubenskampfbibelradio.com

Dit kost een paar honderd euro per maand om dit up to date te houden en de inhoud maandelijks te wisselen. Mocht U geinteresseerd zijn, zou U erover willen bidden om dit station met een maandelijks bedrag te ondersteunen voor een jaar en ons uiterlijk eind Augustus 2017 te laten weten met welk bedrag?

Dit station kan per computer EN gratis App over de gehele wereld worden ontvangen en wil in de behoefte voorzien om Christenen te voeden die anders geen of moeilijk toegang hebben tot Nederlandse bijbelgelovende prediking en – leer.

Beste dank en mvg in Christus,

Dr. Nico Verhoef

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Maandag t/m vrijdag 24-28 Juli: Straatpreek tour door voormalig Oost-Duitsland, te beginnen in Berlijn.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maandag t/m vrijdag 31 Juli – 4 Augustus: familie Bijbelconferentie in Dessau, 30 km van Wittenberg in Duitsland, met zendelingen uit Oekraine, India, Moslim – en verschillende Europese landen. Begin op maandagavond 31 Juli 19.00 uur, met vervolgens dagelijks drie uur ’s morgens en drie uur ’s avonds prediking en leer uit de reformatie Bijbels in het Duits en Engels (simultaan vertaling). ’s Ochtends is er een speciaal programma voor kinderen.’s Middags zijn er uitvluchten mogelijk naar Wittenberg, het centrum van de Reformatie.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Meer informatie per Email aan:
voorganger@bijbelgelovendebaptistennoordhorn.nl